Samernas rättigheter i Sverige

Visst känner du till samernas kamp för att behandlas rättvist och att slippa att bli diskriminerade? Sametingspartier kräver en kommitté för en ny same- och urfolkspolitik. Många anser nämligen att lagens utformning idag inte stödjer samiska individers rättigheter tillräckligt i frågor som rätt till land, vatten, kultur och användning av det egna språket. Samernas rättigheter har länge varit ett hett omdebatterat ämne. Varför är det så egentligen? Precis som ursprungsbefolkningen i USA och andra minoriteter, har också samerna utsatts för flera olika typer av diskriminering. Samer är ursprungsbefolkningen i Sverige. De var bosatta i landet redan innan de germanska folkslagen bestämde sig för att inta landet. Även om många samer identifierar sig som svenskar är det ändå viktigt för dem att behålla sina rättigheter. Dessa inkluderar allt som deras arv medför, till exempel saker som kultur, språk och sedvänjor. Främlingsfientliga personer vill gärna skapa debatt och ser negativt på samernas rättigheter. Det talas d ofta om att samerna får särbehandling på ett sätt som gynnar dem enbart på grund av deras ursprung. Detta menar man är rasistiskt. Ibland berörs också frågor kring exempelvis renskötsel. Det är nämligen bara etniska samer som får äga renar i Sverige. För att bedriva renskötsel ställs dock också en mängd andra krav, därför äger långt ifrån alla samer renar. I Sverige har vi flera grundläggande rättigheter, alldeles oavsett vilket ursprung vi har. Till dessa hör religionsfrihet, yttrandefrihet och rätten till att inte bli diskriminerad baserat på sexuell läggning. För att bibehålla ett demokratiskt samhälle är det därför viktigt att fortsätta att värna om alla människors lika rättigheter. Det gäller speciellt rättigheterna för utsatta minoriteter.