D – en viktig vitamin

För att man som vuxen i norden ska få i sig tillräckligt med D-vitamin, behöver vi ofta ta kosttillskott i form av denna vitamin. Detta är särskilt viktigt inom samisk kultur eftersom många samer stora delar av året inte tar del av solljuset. Ämnet bildas i normala fall naturligt i huden på sommaren tack vare […]

Mer