Samernas jakt och fiskerättigheter

Inom den samiska kulturen är ju av tradition jakt och fiske viktiga inslag tillsammans med rennäringen naturligtvis. Frågan om samernas jakt- och fiskerättigheter har länge varit en uppmärksammad fråga bland samerna. Vissa menar att rättigheterna bör tillfalla staten medan samerna själva anser att rättigheterna bör vara deras. Hur det blir med den saken får tiden utvisa men det ser inte ut att bli någon överenskommelse inom en snar framtid. Tills dess fortsätter livet som vanligt hos samerna. Den största skillnaden för samernas del är kanske valet av transportmedel till jakt- och fiskemarkerna. Länge har ju skotern varit det vanligaste färdmedlet men på senare tid har en del valt att köpa terrängbilar som fungerar riktigt bra i dessa landskap. Bilen ger ju större möjlighet att transportera sitt byte efter jakten på ett enklare sätt. Detta har medfört att efterfrågan på bilverktyg har ökat även i dessa norra delar av vårt avlånga land.

En jeep på fjället
Renar i vildmarken