Mobilappar på samiska kan hjälpa språket

Samiska är ett språk som måste bevaras för framtiden. Det finns idag inte särskilt många kvar som talar samiska och språket är ett minoritetsspråk. Det finns fem varianter av samiska i Sverige: Syd, Nord, Luleå, Piteå och Umeå. Det största av de fem språken är Nordsamiska som har några tusen talare. Det minsta är Umeå-samiska som har cirka tjugo talare. Det är viktigt att fler lär sig samiska och genom att modernisera användningen av språket kan samiskan spridas och räddas från språkdöden. Mobilappar på samiska är en del av moderniseringen som uppmuntrar unga människor att lära sig språket. Några mobilappar på samiska som har utvecklats är ”Sametingets ordböcker”, ”AÁBC” som är en app för inlärning av samiska, ”iSikte – Sapmi” som visar samiska namn på orter, fjäll och sjöar när man är ute på vandring samt ”Sápmi Knacka på!” som läser upp barnböcker för barn på samiska. Apparna är alla utvecklade för att det ska vara roligt att lära sig samiska. Får du problem med appen, vänd dig till supporten.se för vägledning och hjälp.