Modern renskötsel

De tider då samerna drev sina renar på skidor är försvunna sedan länge. Numer krävs det annat för att renskötseln skall vara lönsam. Inom modern renskötsel har till exempel skoter, cross och fyrhjuliga terrängfordon blivit oumbärliga hjälpmedel som är nödvändiga för att effektivt driva renarna. Även samernas klädmode har förändrats under årens lopp och de […]

Mer