Samisk historia

Hur ofta tänker vi egentligen på att samerna är Sveriges ursprungsbefolkning? Samisk historia är ganska fantastisk och det är synd att vi inte vet lite mer om den. Övre Skandinavien var befolkat redan för 10000 år sedan och det kan ha varit samernas förfäder. Tyvärr finns det ganska lite källmaterial om samisk historia före 1500-talet men man vet att det folkslag som levde i övre Skandinavien levde i grupper om familjer och försörjde sig på fiske och jakt. Både Sverige, Ryssland och Danmark ville ta makten över de rika markerna i norr. Det fanns tider när samerna tvingades betala skatt till flera länder samtidigt. Några viktiga årtal i samisk historia är:

– 98 e Kr – De första skrivna dokumenten som berättar om samerna härstammar från den här tiden. De berättar om ett folk som jagade, fiskade och sov på marken.
– 750 – Paulus Diaconus berättar om jägarna, skidorna och renarna.
– 1328 Birkakarlarna har rätt att bedriva handel med samerna och ta upp skatt av dem. Samerna beskattas av flera länder samtidigt.
– 1340 Det beslutas att lappmarken ska bebyggas. Kristet folk erbjuds att bosätta sig där och överta marker.
– 1389 Det anses att samerna behöver en kristen tro och missionärer ska sändas dit.
– 1526 Svensk lag ska gälla i lappmarken.
– 1619 De första samiska böckerna trycks.
– 1685 Karl XI bestämmer att den samiska religionen ska krossas.
– 1877 I samiska skolor ska undervisningen vara på svenska.

Ända fram till våra dagar har de största tvisterna och frågorna varit angående rätt till betesmarker. Så sent som 2010 kom en ny lag som ska ge minoritetsfolk större möjligheter att bevara och utveckla sina språk och kulturer. Ännu finns det som samer som måste kämpa för att få den undervisning i modersmål som de har rätt till.