När är det älgjakt i Norrland?

Älgjakt i Norrland administreras och beslutas av de olika länsstyrelserna. Ett nytt system har tagits fram med mål att sköta om älgstammen utifrån tre typer av älgjaktsområden. Den ena typen är älgskötselområden där ytan är betryggande stor för att långsiktigt kunna hantera en fällning på minst tio vuxna älgar per år. Ett sådant skötselområde hanteras av ett frivilligt samarbete mellan olika jaktlag. Den andra typen är licensområden som måste vara tillräckligt stora för att på lång sikt tåla en avskjutning på minst en älgkalv per år. Den tredje varianten är oregistrerad mark där man under de första jaktdagarna ska kunna fälla en årskalv. Varje länsstyrelse utser också olika förvaltningsområden med utgångspunkt att varje förvaltning har hand om en egen älgstam. I vart och ett finns en ansvarig förvaltningsgrupp med markägarrepresentanter och jägarrepresentanter. Förvaltningsgrupperna granskar skötselplanerna för älgskötselområdena och ger förslag på licensområden. älgjakten börjar den 5 september. Fällavgiften för älgjakt i Norrland skiljer sig åt i de olika länen. Information om vilken avgift som gäller finns på Länsstyrelsens hemsida.