Samernas rättigheter i Sverige

Visst känner du till samernas kamp för att behandlas rättvist och att slippa att bli diskriminerade? Sametingspartier kräver en kommitté för en ny same- och urfolkspolitik. Många anser nämligen att lagens utformning idag inte stödjer samiska individers rättigheter tillräckligt i frågor som rätt till land, vatten, kultur och användning av det egna språket. Samernas rättigheter […]

Mer