Samernas jakt och fiskerättigheter

Inom den samiska kulturen är ju av tradition jakt och fiske viktiga inslag tillsammans med rennäringen naturligtvis. Frågan om samernas jakt- och fiskerättigheter har länge varit en uppmärksammad fråga bland samerna. Vissa menar att rättigheterna bör tillfalla staten medan samerna själva anser att rättigheterna bör vara deras. Hur det blir med den saken får tiden […]

Mer