Vad är socialisering?

Socialisering är en avgörande process som spelar en central roll i formningen av en individs personlighet, beteende och identitet. Den är inte begränsad till barndomen eller ungdomsåren utan fortsätter under hela livet, vilket gör det till ett livslångt lärande och anpassningsverktyg. Viktiga Aspekter av Socialisering En central del av socialiseringen handlar om att förstå och […]

Mer