Skogssamer

Vi fick problem med avloppet på kaféet och fick ringa in Spoltjänst för att lösa problemet. Det visade sig att en av de anställda på avloppsföretaget hade samiskt påbrå så vi började prata om tv-serien ”Samernas okända historia. Vi kom fram till att få människor känner till att det finns både fjällsamer och skogssamer, utan alla kallas helt enkelt för samer. Skillnaden är på ett sätt inte så stor, skogssamerna stannade året runt i skogsområden med sina renar istället för att valla upp dem på fjällen. Fjällsamerna spenderade sommaren på fjället och vintern på lågland. I dag finns det inte så många skogssamebyar kvar och det beror på att staten tvingade många av skogssamerna, som jagade ända ner i Dalarna och delvis försörjde sig på hantverk och att hjälpa bönderna med djurslakt, att bli bofasta. De kallades för sockenlappar och blev så småningom helt assimilerade i den lokala bondebefolkningen. Min förhoppning är att deras ättlingar börjar söka sig tillbaka till sina rötter igen.