Rennäringens ekonomiska smällar

I det moderna Sverige utsätts rennäringen för allt fler ekonomiska smällar. Detta får negativa konsekvenser på samhällsnivå och på individnivå drabbas många väldigt svårt. Det här har flera olika orsaker. Samer kan inte längre försörja sig på rennäringen och sin samiska kultur som de alltid gjort. Rovdjursattacker på kalvande renar är vanligt, något som blir en dyr historia för renägaren. Att ansöka om ersättning för de dödade djuren ger ingen garanti för att ersättningen täcker de faktiska kostnaderna. Ett annat stort problem är klimatpåverkan som påverkar djurens levnadssätt. Renarna måste därför stödutfodras allt mer när maten i naturen inte längre räcker till, något som är väldigt kostsamt. Samtidigt försöker många samer dra nytta av turismen, sälja sitt renkött och sina hantverk via butiker och webbshoppar. Många blir därför egenföretagare och då är det viktigt att ha kontakt med ett bra företag som kan ge råd om både försäkringar, pensionssparande och annat viktigt. Söderberg & Partners är ett företag som ligger i framkant på den punkten.

Renar i snötäckt landskap