Modern renskötsel

De tider då samerna drev sina renar på skidor är försvunna sedan länge. Numer krävs det annat för att renskötseln skall vara lönsam. Inom modern renskötsel har till exempel skoter, cross och fyrhjuliga terrängfordon blivit oumbärliga hjälpmedel som är nödvändiga för att effektivt driva renarna. Även samernas klädmode har förändrats under årens lopp och de här crossbyxorna passar riktigt bra för en same som är uppe på fjället och arbetar med renarna.

Ett annat gissel för samernas rennäring är förstås problem med rovdjur. Man vet inte exakt hur många renar som tas av olika rovdjur varje år men det rör sig om många tusentals djur. De rovdjur som tar renar är i huvudsak lodjur som därefter följs av järv, björn och varg. Här är problemet inte bara att rovdjuren tar renar, de tar även de starkaste och mest reproduktiva djuren vilket naturligtvis inte är bra för renstammen.

Ren i snö