Vad är socialisering?

Socialisering är ett ganska vanligt begrepp idag. Men, vad är socialisering egentligen och vad är socialisering bra för? Det verkar vara en väldigt bred term. Ett svar är att socialisering är mycket av det som gör oss till sociala varelser. Till exempel vår förmåga att ta till oss normer från vår omgivning så att vi kan anpassa oss efter den, vid behov. Ofta handlar social interaktion om oskrivna lagar och om information som överförs mellan människor på ett subtilt och ibland till och med omedvetet sätt. Vår tidiga socialisering handlar om samlivet i familjen och även små barn upplever och tar till sig en hel del långt innan de förstår sig på mellanmänskliga processer. livet är roligare tillsammans med andra, det är nog de flesta överens om. Normer och koder skiljer sig åt mellan olika grupper men har man väl socialiserats in i en grupp, till exempel sin familj, har man i regel de verktyg som behövs för att man på ett smärtfritt sätt ska kunna lära sig att fungera i ett annat socialt sammanhang.

(Visited 1 930 times, 1 visits today)