Urbanisering och utveckling av glesbygden

Vårt avlånga land är ju så mycket mer än dess storstäder. För 200 år sedan bodde omkring 90 procent av vår befolkning på landet. Idag är siffrorna omvända, 85 procent av svenskarna bor i tätorter eller städer. Vi har genomgått en stark urbanisering. Detta framförallt beroende på den tekniska utvecklingen och bristen på arbete i glesbygden. Jag tycker vi ska värna om vår kultur och vår urbefolkning. Vi behöver locka människor till de mindre bebyggda områderna, framförallt i norr. Här finns övergivna bostäder nerlagda fabriker. Jag tittade på https://www.restate.se/vara-tjanster/fastighetsradgivning/fastighetsutveckling/ och insåg hur många fastigheter uppe i norr som skulle behöva rustas upp. Man kan optimera fastigheter både till dess funktion och dess värde. En attraktiv bostadsmiljö är ett första steg. Sedan behövs förstås arbetsmöjligheter också. Jag skulle vilja att politiker gör det lättare för företag att etablera sig i glesbygden. Det skulle skapa fler arbeten och locka folk, vilket också minskar bostadsbristen i våra mest koncentrerade storstadsområden. Kanske kan vi uppleva en ny grön våg?

Hus med gräs på taket

(Visited 1 times, 1 visits today)